El capitalismo ha formulado su tipo ideal con la figura del hombre unidimensional. Conocemos su retrato: iletrado, inculto, codicioso, limitado, sometido a lo que manda la tribu, arrogante, seguro de sí mismo, dócil. Débil con los fuertes, fuerte con los débiles, simple, previsible, fanático de los deportes y los estadios, devoto del dinero y partidario de lo irracional, profeta especializado en banalidades, en ideas pequeñas, tonto, necio, narcisista, egocéntrico, gregario, consumista, consumidor de las mitologías del momento, amoral, sin memoria, racista, cínico, sexista, misógino, conservador, reaccionario, oportunista y con algunos rasgos de la manera de ser que define un fascismo ordinario. Constituye un socio ideal para cumplir su papel en el vasto teatro del mercado nacional, y luego mundial. Este es el sujeto cuyos méritos, valores y talento se alaban actualmente. (Michel Onfray)


lunes, 19 de marzo de 2012

TRES LECTURES D'«EL DIA» D'AGUSTÍ BARTRA (2008)


Agustí Bartra (Barcelona, 1908 - Terrassa, 1982)
EL DIA

Quan arribarà el dia que esperem
—forjar en la nit llarga de la boca cosida—
al nostre crit de joia s'alçaran les muntanyes
i les aigües del mar ballaran la sardana.

El vent i la meva ànima, abraçats en la llum,
faran un sol ocell d'ales noves i immenses
que, volant amb el xiscle de tot el nostre poble,
obrirà l'avantguarda del cel sense tempesta.

Oh, quan arribarà el dia que esperem
—de tiges federades dessota un sol unànime—
arriarem les ombres deis anys i de la lluita
i el so de les campanes rodolarà per l'herba!

I no hi haurà repòs en les tasques diürnes
d'assegurar el futur i el pes de la collita.
Posaré el meu taló sobre la cançó antiga
i adreçaré mes dolls devers l'home auroral.

Enterrarem la pedra del malastre i del dol.
Soleia teixirà potser el seu vel de núvia,
i les albes seran cabellera i espiga,
i, dempeus, els camins aplaudiran les branques.

Oh, quan arribarà el dia que esperem,
si cal m'obriré el pit i m'arrancaré el cor
per fer-ne un verd timbal i convocar les ales,
el silenci granat, les precursores marxes...

Agustí BartraNO CAU PAS EN L’ANÈCDOTA

Moltes vegades es considera que la poesia de Bartra es difícil ¡ que, per tant, no pot arribar fàcilment al gran públic. Certament, la complexitat de l'obra bartriana es innegable, però no es menys cert que la varietat de la seva producció fa que puguem trobar textos de tota mena, alguns deis quals son perfectament accessibles a qualsevol lector. La mateixa Anna Murià, que sens dubte es la principal divulgadora de l'obra de Bartra, ho va posar de manifest en la tria que va fer per a l'antologia Alguna cosa ha passat. Una tria de poesia transparent (1995). Aquesta antologia —altament recomanable— inclou el poema «El dia», escrit el 5 de setembre de 1976 i després publicat a La fulla que tremo­la (1979). La intenc de l'autor es prou diàfana: hi canta, des del seu vitalisme característic, l’esperança en el futur immediat ¡ deixa clar quin es el paper del joc poètic enmig de la col·lectivitat. No podem desvincular-ho, es clar, del context en el qual va ser escrit: el setembre de 1976, un moment històric profundament esperançador(quan encara crèiem, fins i tot, que el Diari de Terrassa es publicaria en català). Així, el text acaba amb una clara al·lusió a la Marxa de la Llibertat que va tenir lloc a Catalunya l'estiu de 1976. El poema, però, no cau pas en l’anècdota ¡ generalitza el pretext, que es el que fan sempre els grans poemes. Al mateix temps s'hi il·lustren molts deis trets de la poètica bartriana: des de l’alè profètic fins a les típiques imatges de projecció simbòlica a partir d'elements extrets de la natura, passant per les referències mítiques —profundament bartrianes— a l'home aurora! ¡ a Soleia, la noia de la llàntia. Fixem-nos en la potència rítmica del vers alexandrí, que ajuda sobretot gràcies a la disposició dels accents a donar al conjunt un to de contundència retòrica que afavoreix el caràcter d’exclamació vital propi d’una profecia visionària.

Jaume Aulet

Estudiós de l'obra d'Agustí Bartra, assagista i professor de Li­teratura Catalana Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona.


ENTUSIASTA I COMPROMÈS

«El día» es un poema escrit el 1976, any en què es vivien, grans expectatives de canvi polític després de la dictadura franquista, «la nit llarga de la boca cosida». Es per això, que sota els seus versos batega una imparable embranzida èpica, que invoca l'arribada d'una nova època de ressonàncies utòpiques. De fet, la fe en la capacitat humana per a bastir un món millor guia bona part de la seua obra, i fins i tot la singularitza en un moment històric, el de la postguerra espanyola i europea, en què el que predominaven eren les actituds desolades de l'existencialisme. Bartra, en canvi, opta per erigir-se com a creador deis mites del futur. En "El dia" en trobem bones mostres: l'home auroral, que dona títol a un deis seus darrers llibres, i Soleia, la noia de la llàntia, que il-lumina i unifica amb la seua esperançada presencia la trilogia de les rapsòdies. Aquests mites xifren a la perfecció la fe bartriana en la vida i el rebuig a les actituds planyívoles o derrotistes. Aquest panvitalisme bartrià, d'arrels panteistes, tendirà ponts metafòrics entre l'ésser humà i la naturalesa, en tota la seua extensió. Es per això que els símbols solars, de caire espiritual —el vent, la llum, l'ocell, les albes— poden conviure harmònicament amb els símbols terrenals de la collita, l'espiga o les branques. L'esperit i la matèria formen un tot inseparable en el seu imaginari. D'altres motius bartrians recorren «El dia». Per exemple, la voluntat de sacrifici pel seu poble: «Si cal m'obriré el pit i m'arrencaré el cor / per fer-ne un verd timbal». En aquesta actitud messiànica heretada del romanticisme, certament extemporània, es trasllueix el compromís indefugible que Bartra mantingué amb el seu temps. Malgrat els desastres bèl·lics i el llarg exili que hagué de suportar, mai s’estroncà la seua voluntat de lluita.

Joaquim Espinós

Crític literari, novel·lista i autor de diversos llibres sobre la literatura catalana de postguerra, és professor de Literatura Catalana Contemporània a la Universitat d'Alacant.


UNA MIRADA PLENA D’ESPERANÇA

«El dia» és un poema curt recollit en La fulla que tre­mola, un llibre que sembla de totes totes un calaix de sastre, un recull de poemes esparsos escrits entre 1976 i 1978, just entre la redacció de L'Home Auroral i de la seva antítesi El gos geomètric. Malgrat la seva heterogeneïtat gairebé la totalitat dels poemes que el constitueixen es troben molt pròxims al missatge d’esperança que entranya L'Home Auroral i, fins i tot, podríem pensar que «El dia» es un text que no va trobar el seu lloc en aquest darrer llibre.
El llibre La fulla que tremola podria ser qualificat com una obra menor. De fet, es va afegir a continuació d’El gos geomètric possiblement per un criteri editorial, per conferir al volum prou gruix. Però no ens enganyem: qualsevol dels poemes que conté podrà agradar-nos mes o menys, podrà empatitzar-nos en major o menor grau, però la veu de Bartra ressona en cadascun d'ells amb tota la seva intensitat. A «El dia», concentrats, trobem molts dels elements i els temes bartrians fonamentals. La terra, l'aigua, l’aire, el foc i la llum. La naturalesa personificada i la identifi­cació de la persona amb les formes de vida que arrelen a la terra. La mirada esperançada cap al futur, la fe en un futur de joia. L'u que és múltiple, l'home que és tots els homes, el poble com a pàtria. La veu que ve de les llunyanies i d'arreu, la veu que es herència i patrimoni, la veu que es vida en la cançó. La poesia com a manifestació profunda de germanor, com a camí d'eternitat. El poeta com a servidor de la col·lectivitat i com a transmissor de l'esperit de la vida. La poesia, la vida? Sí. El poema és. Ara, doncs, oblideu-vos de les meves paraules, endinseu-vos en el poema, sense prejudicis, sense pressa.

Jordi F. Fernández

Professor, escriptor i activista cultural.


Textos publicats a Diari de Terrassa, 23 d’abril de 2008.

No hay comentarios:

Publicar un comentario